0

V nakupni košari ni artiklov.

Jamstvo ANovo - podaljšana garancija

Jamstvo ANovo - podaljšana garancija

Storitve "Jamstvo ANovo" veljajo, ko se izteče obdobje veljavnosti garancije proizvajalca. Za različne izdelke je na voljo podaljšanje za do 2 ali 3 leta, pri čemer velja, da jamstvo velja največ do 5 let od datuma nakupa izdelka.

Jamstvo in vse storitve zagotavlja podjetje ANovo tehnične rešitve d.o.o., Industrijska cesta 7/B Kromberk, 5000 Nova Gorica.

Uporabniki storitev jamstva ANovo se lahko za informacije in pomoč obrnejo neposredno na Operativni servisni center ANovo na številko 080 72 62 in v roku 7 dni od okvare na elektronski naslov info@anovo.si pošljete dokumente (poročilo o okvari, kopijo potrdila o nakupu/računa, kopijo jamstva/podpisane pogodbe). Urnik Operativno servisnega centra ANova je od ponedeljka do petka, od 8:30 do 12:00 ure.

Storitve, ki so vam na voljo, so:

 • Dvig izdelka na vašem domu in dostava izdelka na dom iz kategorije elektronske opreme za fizične osebe, prenosne elektronske opreme in malih gospodinjskih aparatov. Popravilo bele tehnike in klimatskih naprav se opravi na domu.
 • Brezplačno popravilo, brezplačni rezervni deli, brezplačno delo in brezplačen prevoz vašega izdelka s strani ANovo kurirja.
 • Za izdelke, ki se jih ne da popraviti ali njihovo popravilo ni ekonomsko upravičeno, se pogodba konča potem, ko kupec prejme dobropis. Vrednost dobropisa je nakupna cene izdelka, ki je predmet pogodbe, z amortizacijskim odbitkom 10% letno za vsako pričeto leto od datuma nakupa – sklenitve pogodbe. Odločitev o tem, da popravilo v času storitev  jamstva ni mogoče ali ni ekonomsko upravičeno je v prosti presoji podjetja ANovo d.o.o.
 • Program »Jamstvo ANovo« velja za več popravil v času trajanja jamstva. Dvig izdelka na vašem domu in dostava izdelka na dom ter brezplačen prevoz so brezplačni samo za prvo popravilo.

Storitev jamstvo ANovo velja samo v Sloveniji. V ostalih primerih morate napravo sami dostavit na servis v Slovenijo

Kaj ni vključeno v storitev jamstva ANovo?

Ni vključeno:

 • Okvare ali poškodbe, ki so bile povzročene iz malomarnosti, namenoma, zaradi zlorabe ali neprimerne uporabe izdelka, niso vključene v storitev.
 • Nenamerne poškodbe niso vključene v storitev.
 • Površinske poškodbe mobilnih in pametnih telefonov ter tablic, ki ne vplivajo na varnost ali delovanje izdelka, niso vključene v storitev.
 • Dodatki za mobilne in pametne telefone ter komunikatorje.
 • Poškodbe ali okvare zaradi uporabe dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril, niso vključene v storitev.
 • Deli, ki zahtevajo redno menjavo zaradi običajne obrabe ali uporabe, kot tudi baterije, polnilci, električno vezje, varovalke, kartuše in dodatki niso vključeni v storitev. Okvare in napake zahtevajo popravilo ali menjavo samo rezervnih delov (na primer, vendar ne omejeno samo na, žarnice, plazme ali projekcije z zadnje strani televizorja, baterije (razen če so originalno sestavljene s strani proizvajalca in se jih da menjati), tiskalniki in glave faksa, tonerji in kartuše na splošno, LCD paneli, uporabni in potrošni material, glave, gumijasti deli, pasovi, rokavi, filtri, zapore, tesnila, daljinski upravljalniki, svetilke, baterije, gumbi, posamezni gumbi na pritisk na tipkovnici, optične enote, podajalniki, tiskalniki in glave faksa itd.).
 • Napaka je posledica namenske ali resno neprimerne uporabe zavarovanca ali oseb, za katere je zavarovanec pravno odgovoren.
 • Napaka ne ovira normalnega delovanja izdelka ali ne izvira iz napake pri proizvodnji, oblikovanju ali sestavi dotičnega izdelka.
 • Izdelek je zavarovan z garancijo proizvajalca ali tretjih oseb.
 • Napaka je posledica eksperimentiranja, namenske prekomerne obremenitve, testiranja, nepravilne uporabe, neupoštevanja pravil vzdrževanja, uporabe, ki ni v skladu z priporočeno uporabo s strani proizvajalca ali ji nasprotuje.
 • Napake, ki so nastale zaradi trenja, prask, vdrtin ali zahtevajo popravilo tečajev ali ohišja in ne vplivajo na običajno uporabo izdelka.
 • Menjava LCD panela ni vključena.
 • Storitve, posnetki na magnetnih ali digitalnih napravah in podpora težavam s programsko opremo ter ostale težave, ki se ne tičejo strojne opreme, niso vključene v storitev.
 • Okvare izdelka, ki jih garancija proizvajalca ne pokriva.
 • Izdelki, ki sta jih proizvajalec in/ali prodajalec preklicala zaradi priznanih ali serijskih napak.
 • Poškodbe ali okvare zaradi korozije ali oksidacije niso vključene v storitev.
 • Poškodbe ali okvare zaradi uporabe izdelka brez upoštevanja navodil proizvajalca ali zaradi nepooblaščenih sprememb na izdelku niso vključene v storitev.
 • Poškodbe ali okvare zaradi kratkega stika, sprememb električnega toka ali virusa na vašem izdelku niso vključene v storitev.
 • Poškodbe ali okvare zaradi nepooblaščenega razstavljanja ali sestavljanja izdelka za namene čiščenja, vzdrževanja, servisa ali popravila.
 • Servis izdelka, čigar serijska številka je bila spremenjena, zbrisana, odstranjena ali je postala nečitljiva, ni vključen v storitev.
 • Ta pogodba o servisni pomoči postane neveljavna, če izdelek popravljajo nepooblaščene osebe.
 • Vsa popravila, izvedena znotraj pogojev te pogodbe, ne vključujejo podaljšanja obdobja garancije.
 • Posredna finančna izguba, ki jo utrpite zaradi, na primer, nezmožnosti uporabe izdelka ali poškodbe ali izguba zaradi okvarjenega izdelka niso vključeni v storitev.
 • Izguba podatkov, telefonskih številk, datotek, programske opreme ali česar koli drugega zaradi okvare izdelka niso vključeni v storitev.
 • Storitve ali ugodnosti med prekinitvijo servisne pogodbe, vključno v primeru neplačila, niso vključene v storitev.
 • Poškodbe ali okvare zaradi poplav, vetra ali drugih težkih podnebnih razmer niso vključene v storitev.
 • Izdelek, ki sta ga proizvajalec in/ali prodajalec preklicala zaradi znanih ali vsesplošnih napak.
 • Napake estetske narave, za katere odškodnina ni predvidena.
 • Poškodbe zaradi dogodkov in naravnih katastrof, atmosferskih vplivov, potresov, potresov v morju, vulkanskih izbruhov.
 • Nezmožnost uporabe izdelka zaradi nedostopnih storitev/prekinitve storitev s strani tretjih oseb ni vključena v storitev.
 • Storitev Se splača se aktivira, ko se tablica, mobilni in pametni telefon uporabljajo s strani običajnega poslovnega osebja in v omejenem obsegu. Storitve in ugodnosti niso vključene, če se mobilni in pametni telefoni ter tablice uporabljajo v komercialne namene, na nenavaden način, so na izposojo ali jih uporablja nenavadno veliko število ljudi.
 • Okvare zaradi radiacije ali dogodkov, povezanih z nuklearno transmutacijo ali umetno pospešenih atomskih delcev zaradi potresov ali atmosferskih dogodkov s takimi značilnostmi kot so naravne katastrofe.
 • Okvare, ki so posledica vojn, državljanskih vojn, vstaj, uporov, nemira in uporništva, napadov, terorizma, sabotaž, požara, socialno-političnih dogodkov.
 • Okvare, ki so nastale med zaplembo, odvzemom in med distribucijo, ki so jo izvedle ali naročile oblasti, vključno s carino.
 • Okvare, ki so jih povzročila zunanja sredstva (na primer, a ne omejeno na, nenadno povečana električna napetost, izlitje baterij, puščanje tekočin iz naprav v stiku z zavarovanim predmetom).
 • Okvare, ki izvirajo iz premikajočih ali vrtečih se delov, ki jih blokirajo zunanji dejavniki (na primer, a ne izključno, boben pralnega stroja blokirajo predmeti, ki so ostali v perilu).
 • Vse okvare s te pogodbe, naštete na seznamu "Ni vključeno".
 • Pri fiksnih klimatskih napravah, izpust plina ali ponovna polnitev plina ni vključena, kakor tudi ne demontaža in montaža klimatske naprave.

Splošni pogoji

Prodajno razmerje za kupljeni izdelek urejajo prodajna pogodba in garancija prodajalca ali proizvajalca, vezane na kupljeni izdelek.
V primeru serijske napake izdelka, za katerega je sklenjena pogodba za program jamstvo ANovo, boste o tem obveščeni s strani prodajalca izdelka in se lahko odločite, da je popravilo na podlagi jamstva ANovo nesmiselno ali pa v svojem imenu naročite popravilo po trenutno veljavnem ceniku podjetja Anovo d.o.o.
Kupec vse pravice, ki mu gredo neposredno na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe za izdelek, uveljavlja izključno pri prodajalcu izdelka.
V primeru, da preneha kupoprodajna pogodba za izdelek, za katerega je bila sklenjena pogodba za storitev jamstvo ANovo, preneha tudi pogodba za storitev jamstvo ANovo.

Servisni postopek

Vsa dela in materiali, ki niso posebej navedeni v teh pogojih, niso vključeni v ponujene storitve.

Rezervacija storitve z dostavo na dom:

 • Kupce vabimo, da po telefonu obvestijo upravitelja dostav o želenem dnevu in času dostave in tako določijo najustreznejši čas dostave. Servisni center se bo po svojih močeh potrudil prilagoditi ta čas dejanskemu času dostave, četudi je zaradi težav v prometu in transportu nemogoče določiti točen čas dostave.
 • Potem ko skrbno preveri identifikacijo izdelka in operativnost servisne pogodbe, bo servisni center vnesel identifikacijsko številko v dosje.
 • Ko se postopek začne, bo operater po potrebi organiziral prevzem izdelka na strankinem domu, še prej pa jo obvestil o pravilih in postopkih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi izdelka za odpremo. Stroške transporta v celoti krije podjetje ANovo d.o.o., ampak zgolj za prvo popravilo.
 • Lastnik mora izdelek predati posredniku v originalni embalaži z vsemi dodatki, ki so bili ob nakupu vključeni v paket in s tem zaščititi izdelek za prevoz. Če originalne embalaže več ni, lahko izdelek dostavi v primerni embalaži, ki izdelek ustrezno zavaruje pred sunki in udarci med transportom.
 • Storitev dostave vključuje dostavo izdelka na dom stranke.

Priključitev:

Storitev priključitve ni vključena (odstranitev obstoječega izdelka, priključitev izdelka v električno omrežje, priključitev na vodovodno omrežje s pomočjo obstoječih pip in inštalacij in na dovode preko cevi, priključitev na plinsko pipo, osnovne informacije o delovanju izdelka (za podrobnejše informacije glejte navodila ali kontaktirajte prodajalca).

Pri vračilu izdelkov je predvideno:

 • za pralne in pomivalne stroje: ravna postavitev izdelka in kratko končno preverjanje za zagotovitev pravilne postavitve cevi
 • za hladilnike in zamrzovalnike: ravna postavitev izdelka in preverjanje delovanja.
 • za pečice in kuhalne plošče: povezava na hišno plinsko pipo in preverjanje delovanja.
 • morebitna menjava plinskih šob ni vključena. Stranka mora to storitev zahtevati izključno od tehničnega servisnega centra, pooblaščenega s strani proizvajalca.
 • za televizorje, video snemalnike in snemalnike / DVD čitalnike: povezava na lokalno vtičnico za anteno. Povezava televizorja na video snemalnik in/ali snemalnik/DVD čitalnik, če obstaja.


Želimo Vam obilo prijetnih, varnih in ugodnih nakupov.

Maks-pro d.o.o. trgovina in storitve d.o.o.
Dunajska cesta 329,
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija